Serc

Vestingveld

Er is gestart met de voorbereidingen van een bedrijventerrein ten noorden van de Polderwijk: Vestingvveld.Dit wordt een terrein met een hoogwaardige uitstraling. Voorde PDV branche is inmiddels een contract gesloten met een marktpartij die de eerste fase van 11.000 m2 gaat invullen.